22-12-2020

Uruchomienie Portalu Doradcy dla Partnerów BPS Leasing

W celu zwiększenia poziomu obsługi Klientów, rozpoczynamy udostępnianie Doradcom Banku BPS oraz współpracujących Banków Spółdzielczych nowego narzędzia obsługi, jakim jest Portal Doradcy. Narzędzie...
01-12-2020

BPS Leasing laureatem godła „Laur Klienta – Grand Pix 2021”

Z dumą informujemy, iż marka BPS Leasing po raz kolejny została wyróżniona Godłem Laur Klienta  w kategorii usługi leasingowe, w ogólnopolskim, prestiżowym konkursie. Tym razem Spółka znalazła...
09-11-2020

Bankier.pl - porównanie ofert leasingu samochodów

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Bankier.pl dotyczącym porównania aktualnych ofert leasingu samochodów. Oferta BPS Leasing na tle rynku wypada pod wieloma względami najlepiej! https://www.b...
16-11-2020

Zielony transport publiczny - leasing kosztem kwalifikowanym w nowym programie NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowy program wspierający wymianę pojazdów komunikacji miejskiej ze spalinowych na elektryczne i wodorowe. Budżet programu "Zielon...
26-10-2020

Firmy leasingowe sfinansowały inwestycje o wartości 48,5 mld zł

Związek Polskiego Leasingu podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 48,5 mld zł, przy ujemnej dynamice rynku na poziomie -15,...
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.