22-04-2022

Leasing i faktoring dla firm produkcyjnych i przetwórstwa przemysłowego

Leasing i faktoring w Grupie BPS jest szybkim rozwiązaniem dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach i działach gospodarki, w tym przede wszystkim dla przedsiębiorstw z...
30-03-2022

Stanowisko Związku Polskiego Leasingu w związku z sytuacją w Ukrainie

Szanowni Klienci, Mając na uwadze sytuację międzynarodową, związaną z agresją Rosji w Ukrainie, Związek Polskiego Leasingu przypomina i zwraca uwagę Klientów firm leasingowych na wybrane aspekty p...
25-02-2022

Informacja dla Klientów w związku z konfliktem na Ukrainie

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, zwracamy uwagę, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia w polisach Auto-Casco oraz ubezpieczeniach majątkowych, z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone s...
01-03-2022

Grupa BPS dołącza do akcji pomocowej dla Ukrainy uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wojna, która toczy się u naszych ukraińskich sąsiadów, wywołuje w nas chęć niesienia pomocy. Prawie każdy z nas zna kogoś z Ukrainy. Dlatego w tym szczególnym czasie nie chcemy pozostawać obojętni....
24-02-2022

Leasing i faktoring nie zwalniają tempa

Klienci Banków Spółdzielczych coraz powszechniej korzystają zarówno z leasingu, jak i faktoringu i doceniają je, co z jednej strony jest zasługą szybkości działania oraz umiejętności dopasowania us...
Znajdziesz nas też tutaj

BPS Leasing S.A., ul. Grzybowska 87,  00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS 0000368784, NIP 5272640207, Kapitał zakładowy 2 000 001,00 złotych opłacony w całości - administrator danych osobowych.